job

BKK StartUp Job Fest

ยอมรับว่าครั้งแรกที่เห็นโฆษณางาน BKK Startup Job Fest ไม่ได้สนใจเลย เพราะใจจริงยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ แต่ติดตรงที่คำว่า Startup ก็เลยขอเข้าไปดูรายละเอียดนิดหน่อย เห็นข้อมูลในงานบอกว่าสำหรับผู้หางาน และผู้ที่หาแรงบันดาลใจ ในงานมีทั้งหัวข้องานสัมมนา แล้วก็ workshop ที่ตัวเองสนใจ …

นายอาร์ต

นายอาร์ต

July 25, 2015