กล่องที่มันเล็กลงเรื่อยๆ 1

กล่องที่มันเล็กลงเรื่อยๆ

ผมว่าคนเรามีชีวิตอยู่ในกล่องอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา เป็นกล่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยความเป็นสิ่งมีชีวิตสังคม เป็นกล่องที่ถูกสร้างขึ้นโดยตำแหน่งหน้าที่ เป็นกล่องที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทัศนคติความคิดของเราเอง  กล่องทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนพื้นที่ ที่วางสลับซับซ้อนกันอยู่ ให้เราได้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ภายในพื้นที่นั้นๆ

แต่มีกล่องอยู่ใบนึง ซึ่งเราได้รับมาเท่าๆกัน กล่องของกาลเวลา กล่องของ 24 ชั่วโมงว่างๆ ที่แต่ละคนมีอิสระที่จะจัดสรรปันส่วนพื้นที่ภายใน ตามแต่กล่องย่อยๆของตัวเอง หน้าที่การงาน บทบาททางสังคม รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอันเป็นส่วนตัวของแต่ละคน

คุณเชื่อไหมว่ากล่องย่อยๆเนี่ย มันละเล็กลงเรื่อยๆ

สาเหตุที่กล่องของเราเล็กลงเรื่อยๆเพราะคนเรามีนิสัยขี้เบื่อเป็นพื้นฐานครับ ความจำเจของบทบาทในกรอบต่างๆมันทำให้เราให้ความสำคัญกับมันน้อยลงๆ ผลที่เกิดตามมาก็คือ พิ้นที่ในกล่องเวลาของเรา พื้นที่ว่างๆมันจะเยอะขึ้น … เรากำลังใช้เวลาไปโดยปล่าวประโยชน์ครับ

แล้วเราจะทำยังไงดี ?

ธรรมชาติสร้างทุกสิ่งอย่างมาหักล้างกันเสมอๆ และยาแก้ความเบื่อหน่ายของคนเรามันคือสิ่งที่เรียกว่า แรงบันดาลใจครับ แรงบันดาลใจมันจะช่วยเป่าให้กล่องเดิมๆของเราพองโต ให้รูปร่างของกล่องของเราเปลี่ยนไป ช่วยได้แม้กระทั่งสร้างกล่องใหม่ๆ หน้าที่ใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ ความทุ่มเท และความหมายใหม่ๆให้กับเรา

แต่แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่แปลกครับ หากการอยู่ในกล่องเดิมๆทำให้กล่องเราเล็กลงเรื่อยๆ แรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับ .. “ออกไปนอกกรอบ” .. และวิธีการจะออกไปนอกกรอบ คือการตั้งคำถามครับ .. หมั่นตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว แล้วลองสร้างเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป ภายใต้กล่องเดิมๆของเรานี่แหละครับ เราอาจจะไม่ได้คำตอบ .. แต่เราจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเสมอๆ

ขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างกล่องของตัวเองครับ และบางทีกล่องใบนั้น อาจจะเป็นแรงส่งให้คนอื่นๆได้มีกล่องใหม่ๆ เป็นของตัวเองได้ด้วยนะครับ

%d bloggers like this: