บุคคลากรเสมือนจริง 1

บุคคลากรเสมือนจริง

หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างรอเครื่องซักผ้าทำหน้าที่ของมัน จนมาเจอกับบทความหนึ่ง เป็นบทความเกี่ยวกับการแสวงหาบุคคลากรที่มีความสามารถ และกระบวนการในการทำงานที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้าน IT ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและการทำงานโดยเฉพาะกับคนเมือง

บทความได้แบ่งรูปแบบสังคมการทำงานออกเป็นสามยุค

ยุคที่ 1 : ยุคแห่งคอมพิวเตอร์บุคคล (PC) และอีเมล์

เป็นคลื่นลูกแรก กับการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการทำงานแบบดั้งเดิมที่ทุกคนต้องตอกบัตร/เซ็นต์ชื่อ เข้าไปนั่งทำงานในออฟฟิตด้วยกัน พบปะและประชุมกันต่อหน้า กลายเป็นเริ่มต้นการทำงานจากที่บ้านเมื่อทุกคนสามารถซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งที่บ้าน และสามารถส่งเอกสารต่างๆผ่านทางอินเทอร์เนต บุคคลากรยังคงทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าที่ทำงานทุกวัน

ยุคที่ 2: ยุคแห่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Working)

คลื่นลูกที่สองนั้นสืบเนื่องมาจากการกำเนิดขึ้นของ Broadband internet และ Wireless technology ที่ส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้รูปแบบการแสวงหาบุคคลากรขององค์กร ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การอ่านประกาศรับสมัครงาน ยื่นใบสมัคร สัมภาษณ์ บรรจุอีกต่อไป กระบวนการรับสมัครงานแบบเดิมๆ ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะได้บุคคลากรที่ดีสุด

ยุคที่ 3: ยุคแห่ง Coworking Space

คลื่นลูกที่สามที่กำลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เกิดจากการอิ่มตัวของรูปแบบการทำงานในลักษณะ Freelance ถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ ผู้คนยอมรับว่าการได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด หรือการได้พบปะพูดคุยกับคนทำงานด้วยกันอย่างพอดี เป็นบรรยากาศที่สร้างประสิทธิภาพและต่อยอดความคิดในงานของตัวเองไดีกว่านั่งทำงานเงียบๆคนเดียว ประกอบกับความต้องการพื้นที่สำหรับการประชุม และการสรุปงานบ้างเป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลนัก เริ่มกลายเป็นความต้องการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การถือกำเนิดขึ้นของ Coworking Space หรือ Urban hub ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางพื้นที่ทำงานของเหล่า freelance ให้เข้ามาใช้สำหรับทำงาน ประชุม และในขณะเดียวกัน เข้ามาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และทำความรู้จักกัน ทำให้พื้นที่ coworking space เหล่านี้กลายเป็นระบบนิเวศสำหรับหัวหน้าทีมที่กำลังค้นหาบุคคลากรที่จะเข้ามาเติมเต็ม กับเหล่า freelance เองที่กำลังค้นหางานที่ท้าทายและเหมาะสมกับตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมการทำงานที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะเรื่องของการทำงาน แต่ยังส่งผลเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของคนด้วย ซึ่งสิ่งนี้เองได้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลก่อนการตัดสินใจขององค์กรต่างๆ ทั้งในเรื่องของกรแสวงหาบุคคลกร กระบวนการทำงาน และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมครับ

อ้างอิง:
Tammy Johns and Lynda Gratton, “The third wave of virtual work”, Havard Business Review; Jan-Feb, 2013.

Coworking Space ในกรุงเทพฯ

hubbathailand
kliquedesk

%d bloggers like this: