2012 Web Design Trends

ในวงการคนทำเว็บเอง ก็จะคล้ายๆกับไอที ก็คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดียวกับแนวโน้มการออกแบบเว็บ ตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดในช่วงปีที่แล้ว ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของ การวาง layout แบบ Grid, การออกแบบในรูปแบบเรียบง่าย

นายอาร์ต

นายอาร์ต

February 26, 2012
1 9 10 11