CV กับ เรซูเม่ ต่างกันยังไง

เอกสารสำคัญในการบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราในการสมัครงานทุกครั้งย่อมหนีไม่พ้นแผ่นกระดาษที่เรียกว่า CV หรือ Resume บางบริษัทใช้คำว่า CV บางบริษัทใช้คำว่า Resume จริงๆแล้วมันเป็นเอกสารแบบเดียวกันหรือเปล่า แล้วเราต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง

CV หรือชื่อเต็มๆก็คือ Curriculum Vite เป็นคำจากภาษาลาตินซึ่งมีความหมายว่าเส้นทางชีวิต และจากความหมายนั้นเอง CV ก็คือเอกสารที่บรรจุข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเรา เรียนที่ไหน ทำงานอะไร ได้ทำกิจกรรมอะไร หรือได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง เรียกสั้นๆได้ว่าเป็นกึ่งชีวประวัติเรานี่เอง ลักษณะเด่นของ CV ก็คือจะมีข้อมูลที่เป็นเรื่องราวทั่วไปอยู่ทุกเรื่อง ในการสมัครงานนั้น เราไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลบ่อยนัก

Resume (เรซูเม่) หรือ résumé จะไม่แตกต่างกันออกไป วัตถุประสงค์ของ resume จะบอกข้อมูลเฉพาะเจาะจงกับความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึงการศึกษา การทำงาน ความสำเร็จ และรางวัลที่ได้รับ ความแตกต่างจาก CV ที่มีคือ resume จะใส่เฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อแสดงว่าตัวเราเหมาะกับตำแหน่งงานที่สมัครนั้นๆ (คือข้อมูลนี้ไว้สำหรับสมัครงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ) เพราะฉะนั้น resume จะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาบ่อยครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งงานที่สมัคร ก็ต้องใช้ resume ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไป

สรุปสั้นๆคือ CV นั้นใส่เรื่องราวทั่วไปไม่ต้องปรับปรุงข้อมูลบ่อยมาก (นอกจากว่าเปลี่ยนงานหรือว่าสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม) ส่วน Resume นั้นจะมีเนื้อหาที่แสดงถึงความสำเร็จสำคัญๆ และเฉพาะเจาะจงมากกว่าเพื่อสมัครงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

จากประสบการณ์ส่วนตัว CV จะเป็นที่นิยมมากกว่าในแถบอังกฤษ และยุโรป โดยที่ Resume เป็นที่นิยมมากกว่าในประเทศอเมริกาและแคนาดา โดยเฉพาะในอเมริกาจะนิยม Resume มากกว่าเพราะว่าสั้น กระชับ และตรงประเด็น ส่วนประเทศในแถบเอเชีย ไม่ค่อยเห็นความแตกต่าง และหลายๆครั้งก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆลงในใบสมัครยาวเฟื้อยอีกรอบอยู่ดี

ที่มา : http://www.makesimpledesigns.com/cv-vs-resume/