google analytics กับ tarad

สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาพูดคุยกันในหัวข้อการประยุกต์ใช้งาน Google Analytic ในเชิงลึก โดยทาง Tarad dot com ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์จากการทำงานด้านวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์โดยตรง

google analytic seminar

Web Analytic คืออะไร ? – ในบริหารจัดการเว็บไซต์ มันก็เหมือนกับการบริหารจัดการโครงงานทั่วๆไป ที่จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และตัวเลขการวัดผลต่างๆ เนื่องจากว่าเว็บไซต์โดยหลักการแล้วเป็นทั้งสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล และยังสามารถทำงานเป็นเหมือน application ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน รูปแบบการวัดผลจึงต้องมีความเฉพาะ และสามารถแสดงถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้นๆ

ในยุคแรกๆของการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ นอกจากตัวชี้วัดเรื่องของ up-time ในฝั่งเซอร์เวอร์แล้ว การวัดพฤติกรรมของผู้ใช้งานก็จะวัดจากจำนวนผู้เข้าชมเป็นหลัก แต่เมื่อเว็บไซต์ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ทั้งในส่วนของการแบ่งปันข้อมูล การซื้อขายสินค้า หรือใช้ในรูปแบบของ application ความต้องการในการศึกษาพฤิตกรรมการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์จึงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของเว็บไซต์ประเภทธุรกิจ สถิติการใช้งานเป็นเสมือนแผนที่สำหรับการวางแผนการตลาด ไม่ต่างจากการสำรวจประเภทอื่นๆเลยทีเดียว

Google Analytics นั้นหลักๆแล้วถูกใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน และแสดงรายงานผลการเข้าใช้งานของเว็บครับ เจ้าของเว็บ หรือผู้ดูแล สามารถล๊อคอินเข้าไปกำหนดช่วงเวลา เพื่อดูตัวเลขทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่อยู่ในเว็บ หรือ จำนวนหน้าที่เข้ามาอ่านต่อผู้ใช้งานหนึ่งท่าน

แต่สิ่งที่พิเศษกว่าการเก็บข้อมูลสถิติทั่วไปก็คือ เราสามารถกำหนดสมมติฐาน และกรอบ เพื่อให้โปรแกรมนั้นประมวลผลออกมา ทั้งในรูปแบบของตัวเลข และกราฟแนวโน้มความเป็นไป อีกทั้งยังสามารถเตือนให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ในกรณีที่เกิดพฤติกรรมการใช้งานแปลกๆได้อีกด้วย

ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวโปรแกรม สามารถเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.google.com/analytics/ ได้ตลอดเวลา แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผู้บรรยาย ย้ำให้ถามตัวเองอยู่เสมอๆ คือ การที่จะสามารถใช้เครื่องมือ Analytics ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน ในการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนเสมอๆ เช่น เพิ่มจำนวนสมาชิกเท่ากับ xxx คน หรือส่งเสริมการขายสินค้าในหมวด xxx เพราะถ้าขาดเป้าหมายหลักเหล่านี้แล้ว เครื่องมือใดใด ก็ไม่สามารถช่วยได้เลยครับ