5 แนวโน้มการออกแบบเว็บไซต์ Joomla ในปี 58

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของ e-commerce โดยสามารถเห็นได้จากการพัฒนาส่วนขยายต่างๆขึ้นมาใช้งาน ทั้ง Joomla, WordPress หรือ CMS จากค่ายต่างๆและสำหรับในปี 2558 นี้ หากจะต้องให้สรุปลงไปว่าแนวโน้มการออกแบบเว็บไซต์จะไปในทางไหน ก็คงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่เห็นกระแสที่ต่อเนื่องกันมาจะขออนุญาตสรุปแนวโน้มสำคัญในปีที่จะมาถึงไว้ดังนี้

นายอาร์ต

นายอาร์ต

February 4, 2015

pin + interesting

หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ๆเลยครับ ว่ากันตรงๆก็คือ “งานเข้า” ครับ ที่ทำงานส่งไปเรียนหนังสือ สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ แต่ปริมาณงานเท่าเดิมครับ กลับเข้าออฟฟิตก็ต้องเคลียร์งานกันดึกดื่น ขนกลับมาทำที่บ้านเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับ

นายอาร์ต

นายอาร์ต

March 24, 2012