คำคมหนังสือ Homo Finishers - นิ้วกลม 1
Virtual Run 1st time 2