Digital Matters: Big Data

เขียนบันทึกไว้ก่อนจะลืม ว่าไปได้เนื้อหาอะไรบ้างจากงานสัมมนาของ Thumbsup Thailand ในหัวข้อ “Turning Big Data into Marketing Weapons” ที่ทางผู้จัดงานเองแอบพูดว่ายังหวั่นๆ เพราะมันฟังดูแล้วไม่ค่อยไปทางการตลาดซักเท่าไหน่ แต่เป็น Key word ที่ไอที เทคโนโลยีจ๋าเอามากๆ