phoneography

เมื่อวันก่อนไปเห็นคำศัพท์คำนึงครับ ไม่แน่ใจว่าใหม่ หรือว่าเก่าไปแล้ว Phonography เป็นการรวมคำว่า Phone กับ Phoneography เข้าเป็นคำๆเดียวครับ .. พอจะเดาได้หรือยังว่าวันนี้จะ why เรื่องอะไรกันดี ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ

นายอาร์ต

นายอาร์ต

May 2, 2012