สรุปงาน JoomlaTalk #9 – Joomla! Security

เป็นงาน Joomla Talk ที่ยิ่งใหญ่อลังการณ์ที่สุดครั้งหนึ่ง เพราะปรกติจะเจอกันตาม co-working space คุยๆกันประมาณ 20 คน แต่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค (สพธอ.) เป็นห้องสัมมนาอย่างดี ดูทางการสุดๆ เอาเป็นว่าก่อนที่กระแสจะหายแล้วก็จะลืมๆไปว่ามีการพูดคุยอะไรมาบ้าง เลยขออนุญาตเอาที่จดๆมาทันมาเขียนเก็บไว้ …