เมื่ออะไรไม่เป็นไปตามแผน 1
จากหนังสือ 34 วิธีพักผ่อนของคน productive 2