Mobike กับนายอาร์ต

อยู่กับงานสายไอทีก็ต้องเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Sharing Economy มาบ้าง ตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็พวก Uber ที่แชร์รถ แล้วก็ Airbnb ที่แชร์ห้องว่างในบ้านให้คนเช่า แต่ก็มีอีกบริการนึงเริ่มต้นที่จีน ประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการใช้จักรยาน แล้วบริการนี้ก็เริ่มขยายไปตามเมืองต่างๆทั่วโลก แล้วก็เพิ่งจะมาถึงเมืองไทยไม่นานมานี้ เป็นธุรกิจให้เช่าจักรยานผ่าน application หรือ Bike Sharing แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้งานมาก่อน …

นายอาร์ต

นายอาร์ต

March 2, 2018