Virtual Run 1st time

เป็นหนึ่งคนที่เลือกจะออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆยกเว้นการวิ่ง แต่ก็อยากจะร่วมกิจกรรมอย่างชาวขาแรงคนอื่นๆเข้าบ้าง พอเห็นมีงาน virtual run ก็ขอลองบ้างก็แล้วกัน ..

นายอาร์ต

นายอาร์ต

March 23, 2019