2012 Web Design Trends

ในวงการคนทำเว็บเอง ก็จะคล้ายๆกับไอที ก็คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดียวกับแนวโน้มการออกแบบเว็บ ตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดในช่วงปีที่แล้ว ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของ การวาง layout แบบ Grid, การออกแบบในรูปแบบเรียบง่าย หรือ Minimalist design กับ องค์ประกอบที่เหมือนกับการย้อนยุคกลับไปช่วงเวลา 70’s หรือการใช้โทนสีในแบบ Vintage

ในช่วงเริ่มต้นของปี 2012 นี่ก็เหมือนกัน มีหลายๆบทความที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงแนวโน้มการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในช่วงปีนี้ ซึ่งก็มีทั้งที่เห็นเหมือนกัน และเห็นต่างกันไป แต่จะมีอยู่ไม่กี่หัวข้อที่เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เด่นในช่วงปีนี้ครับ

Responsive web design หรือการพัฒนาเว็บที่ layout เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์ที่หลากหลาย อันเนื่องมากจากความนิยม และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อุปกรณ์ mobile โดยเฉพาะ smartphone และ tablets เรื่องของ Responsive web design นี้เป็นหัวข้อที่ถูกเห็นตรงกันมากที่สุด

HTML5 และ CSS3 ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทำเว็บ แต่ด้วยแนวโน้มทางด้าน IT ต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาเว็บในแบบ responsive ที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้าแล้ว จะทำให้ปริมาณ และแนวโน้มการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3 นั้นเติบโต และอาจจะขึ้นมาเป็นมาตราฐานหลักที่สำคัญ

One page layout น่าจะเป็นผลสืบเนื่องต่อมาจากแนวโน้มของ Minimalist Design คือมีความพยายามที่จะแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย แต่ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องมีจำนวนคลิ๊กมากนัก การออกแบบไม่ minimal แต่ต้องให้สามารถแสดงเนื้อหาได้ในหนึ่งหน้า บางบทความพูดถึงแนวโน้มนี้ไปในเรื่องของการกลับมาของหน้าเพจแบบ scroll ยาวๆ

Multi-Column Menus คือรูปแบบการแสดงเมนูแบบตาราง.. เมนูไม่จำเป็นต้องเป็นแนวตั้ง หรือ แนวนอนเท่านั้น (โดยมี sub-menu ซ่อนเอาไว้แสดงผล) อีกต่อไป อาจจะเป็นแนวโน้มที่สืบเนื่องเพื่อสนับสนุนการทำเว็บแบบ responsive และ one-page design

Custom Fonts / Web Fonts ข้อจำกัดทางด้าน font ในสมัยก่อนกำลังจะหมดไปครับ ในช่วงระหว่างปีนี้ บริการในส่วนของการ กำหนด font ที่ใช้แสดงผลบนเว็บผ่าน สคริป ต่างๆที่ให้บริการออนไลน์ กำลังจะถูกนำมาใช้กันครับ

Info Graphic การแสดงผลข้อมูลตัวเลขด้วยงานกราฟฟิกที่สวยงาม ก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องปรกติที่ใช้กันครับ
อ้างอิง:
http://www.hongkiat.com/blog/web-design-trend-2012/
http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-in-2012
http://www.dzineblog360.com/2011/12/top-7-web-design-trends-in-2012/
http://webdesign.tutsplus.com/articles/industry-trends/the-state-of-web-design-trends-2012-annual-edition/
http://newevolutiondesigns.com/5-new-things-for-web-designers-of-2012