Webpresso: Web Trend 2014

แวะไปเก็บข้อมูล กระตุ้นต่อมความคิดกับงาน Webpresso แรกแห่งปี จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เป็นเรื่องราวการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้ม การพัฒนาและการใช้งานเว็บไซต์ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2557 โดยกูรูสี่ด้าน Web programming , Web design, Online Advertising และ Web content marketing

ขอเปิดด้วยการสรุปสิ่งที่ได้มาจากการร่วมงานวันนี้ในความคิดส่วนตัวว่า

“Content is a King but Targeting is the God !”

หมายความว่า ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดคุยกันมา ในส่วนของ programming & design วัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อที่จะนำเสนอเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามพฤติกรรม การเสพเนื้อหาที่เปลี่ยนไป แต่ประเด็นที่่ใหญ่กว่านั้นคือ ในส่วนของ Advertising & Content marketing เนี่ย จะต้องมีการวางแผนกลยุทธว่า ใครละคือกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหานั้นๆ ใครละที่เราจะสื่อสารออกไป แล้วทำให้ผู้รับสารนั้นเกิด conversion ตามแต่วัตถุประสงค์ของแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เพื่อเพิ่ม channal ทางการสื่อสาร หรือที่สุดแล้วเพื่อให้เค้า ควักเงินซื้อสินค้า หรือ บริการของเรา

หากจะแบ่งประเด็นแยกตามหัวข้อต่างๆ วิทยากรทั้ง 4 ได้สรุปแนวโน้มที่สำคัญๆไว้ดังนี้ครับ

Web content marketing ในปี 57 นี้
Consumer will be more centric คือผู้บริโภคจะฉลาดมากขึ้น หาข้อมูลได้เองมากขึ้น มีกลุ่มเพื่อนๆ community ที่แข็งแรงมากขึ้น เจ้าของแบรนด์ / ผลิตภัณฑ์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอ content หลีกเลี่ยงการพูดถึงตัวสินค้า แต่ให้สื่อสารออกไปในแนวกลับกัน คือให้พูดถึงตัวลูกค้าเป็นหลักว่าชีวิตเค้าจะง่ายขึ้นอย่างไร หาว่าสินค้าของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน life style ของเค้า

สิ่งที่สำคัญคือเนื้อหานั้นๆห้ามโกหก ต้องตรงใจ และจริงใจ

Online Advertising ในปี 57 นี้
จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การพัฒนาของ web technology ทำให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือในการทำโฆษณาได้ง่ายขึ้นมาก เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จอยู่ที่ กลยุทธ์ที่จะนำออกมาใช้ ณ ต้นทุนที่เท่ากัน ใครจะเป็นคนที่ทำให้เกิดผลมากกว่า (คุ้มทุนที่สุด)

สิ่งที่สำคัญคือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะทำได้นั้น ผู้วางแผนจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจ และวิเคราะห์ตัวเลข วัดผลต่างๆ ที่แสดงพฤติกรรมการใช้งาน และการตอบสนองต่อข้อมูล และเครื่องมือโฆษณาบนเว็บ

Web programming ในปี 57 นี้
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน และการกำเนิดของ Framework ใหม่ๆจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคิด และออกแบบโปรแกรมในอนาคต เวลามีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้การเลือกใช้ Framework ต่างๆมีความสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็น

ประเด็นสำคัญคือ Cloud Environment ที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาถูก ส่งผลให้ โปรแกรมเมอร์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในการเขียนโปรแกรม ให้คุ้นชินกับรูปแบบการทำงานแบบ remote และระบบโครงสร้างที่สามารถ scalable ได้อย่างเต็มที่จริงๆ การเลือกใช้ Framework ในการพัฒนาโปรแกรมที่ดี สามารถทำให้เราทำงานได้มากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ โปรแกรมจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้

Web design ในปี 57 นี้
แนวโน้มของการใช้งานเว็บไซต์จากอุปกรณ์ mobile จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่เร็วกว่าปีก่อนๆ Responsive เป็นสิ่งที่จำเป็น พฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไป จากปริมาณข่าวสารที่มากขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้ผู้ใช้งานสมาธิสั้นลง อีกทั้งมีความคุ้นชินกับ web interface ในรูปแบบ icon ที่เพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจกับการใช้งาน web interface ทำให้การออกแบบหน้าเว็บต้องมีการปรับตัวตามไป

ประเด็นสำคัญคือ การออกแบบจะกลายเป็น Mobile first คือออกแบบ layout การแสดงผลบนหน้าจอ smart phone ก่อน แล้วค่อยดูว่าถ้าจอขยายใหญ่ขึ้นจะแสดงผลอย่างไร เนื้อหาบนหน้าเว็บจะต้องถูกแบ่งให้มีความกระชับ สั้น (ไม่ควรเกิน 250 ตัวอักษร) เน้นรูปภาพ และวีดีโอ การออกแบบ UI เน้นความง่าย ดูแว๊บเดียวต้องเข้าใจว่า ปุ่มนี้ใช้ทำอะไร / ต้องการจะสื่ออะไร อย่าเยอะ ซึ่งจุดนี้เองทำให้การใช้งาน web font, icon font และ vector ต่างๆเป็นสิ่งที่กลายเป็นความจำเป็น

ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้น คาดว่าอีกไม่นานทาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะอัพโหลดวีดีโอบันทึกงานเสวนาให้ได้ชมกัน ต้องขอบคุณทาง สมาคมที่จัดงานเสวนาดีๆแบบนี้เรื่อยๆ และวิทยากรทุกท่านที่มาแบ่งกันแบบไม่มีกั๊กครับ

credit: http://www.webmaster.or.th/node/395