สรุปงาน JoomlaTalk #9 – Joomla! Security

เป็นงาน Joomla Talk ที่ยิ่งใหญ่อลังการณ์ที่สุดครั้งหนึ่ง เพราะปรกติจะเจอกันตาม co-working space คุยๆกันประมาณ 20 คน แต่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค (สพธอ.) เป็นห้องสัมมนาอย่างดี ดูทางการสุดๆ เอาเป็นว่าก่อนที่กระแสจะหายแล้วก็จะลืมๆไปว่ามีการพูดคุยอะไรมาบ้าง เลยขออนุญาตเอาที่จดๆมาทันมาเขียนเก็บไว้ …

5 แนวโน้มการออกแบบเว็บไซต์ Joomla ในปี 58

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของ e-commerce โดยสามารถเห็นได้จากการพัฒนาส่วนขยายต่างๆขึ้นมาใช้งาน ทั้ง Joomla, WordPress หรือ CMS จากค่ายต่างๆและสำหรับในปี 2558 นี้ หากจะต้องให้สรุปลงไปว่าแนวโน้มการออกแบบเว็บไซต์จะไปในทางไหน ก็คงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่เห็นกระแสที่ต่อเนื่องกันมาจะขออนุญาตสรุปแนวโน้มสำคัญในปีที่จะมาถึงไว้ดังนี้